Συνάντηση της ΕΟΕ με την ΓΓ Ισότητας των Φύλων

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων της ΕΟΕ συναντήθηκε με τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ “GAMES – Καθοδήγηση για την επίτευξη μιας περισσότερο ισότιμης ηγεσίας στον αθλητισμό”.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της ΕΟΕ, κ. Βασιλική Μιλλούση, ευχαρίστησε θερμά την Γ.Γ. κ. Καλυψώ Γούλα για τη θετική ανταπόκριση στο νέο εγχείρημα της ΕΟΕ για την προώθηση της ισότητας των φύλων σε θέσεις λήψης αποφάσεων στον αθλητισμό. Στη συνάντηση μετείχαν επίσης το μέλος της Επιτροπής Ιρις Βλαχούτσικου και η Διαχειρίστρια Ευρωπαϊκών έργων στην ΕΟΕ, Γεωργία Παπαθανασίου.

backtotop