Ελληνικά English

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ
«TOKYO 2020» 12 - 19/3/2020

Ελληνικά English

ΔΗΛΩΣΗ

Με την παρούσα δηλώνω ότι:

  1. Θα λάβω μέρος στην Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία, σεβόμενος τους κανονισμούς που τη διέπουν, τον Ολυμπιακό Καταστατικό Χάρτη και τις αρχές του, ιδίως δε δεν έχω τιμωρηθεί για παραβίαση των κανονισμών περί ντόπινγκ και δεν έχω καταδικασθεί για αδικήματα που δημιουργούν ασυμβίβαστα και κωλύματα κατά τη νομοθεσία.
  2. Θα τρέξω σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής μου υποδειχθεί από την ΕΟΕ, στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η τοποθέτησή μου στην περιοχή της επιλογής μου
  3. Η στολή και η δάδα που θα μου χορηγηθούν σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενα πώλησης.
  4. Σε περίπτωση κωλύματος η θέση Λαμπαδηδρόμου δεν μεταβιβάζεται. Η παρούσα αποτελεί μοναδική αίτηση συμμετοχής που υποβάλλω.


  5. Αναλυτικά οι Όροι Συμμετοχής και η συμμόρφωση με τον κανονισμό GDPR βρίσκονται στα επισυναπτόμενα αρχεία.
1εφόσον έχει διατεθεί από την Οργανωτική Επιτροπή των Ο.Α. ΤΟΚΥΟ 2020
2εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων και γνωρίζοντας την δήλωση 2