Απαντήστε σε ερωτηματολόγιο για «Ασφαλή Αθλητισμό» από μορφές διαπροσωπικής βίας

Θέλετε να προσφέρουμε στους αθλητές και στις αθλήτριές της Ελλάδας ‘Ασφαλή Αθλητισμό’ από μορφές διαπροσωπικής βίας; Αν ναι, βοηθήστε μας να μάθουμε περισσότερα, απαντώντας στο σύντομο ερωτηματολόγιο που θα βρείτε στον σύνδεσμο: https://thomasmore.questionpro.eu/CICEET

Μπορείτε επίσης να μας βοηθήσετε, προωθώντας τον σύνδεσμο του ερωτηματολογίου και σε άλλους προπονητές και προπονήτριες στην Ελλάδα.

Αυτή η έρευνα είναι μέρος του έργου CICEE-T – Culturally Informed Safe Sport Coach Education e-Toolbox, το οποίο χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και στηρίζει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του έργου https://ciceet.infoproject.eu/

backtotop