Θεόδωρος - Μαργαρίτης Σιετής

Καράτε

Μέλος της Ολομέλειας:  2022 –

Ιδιότητα στην ΕΟΕ: Εκπρόσωπος της Ελληνική Ομοσπονδίας Καράτε

Σπουδές: Τεχνικό Πολυτεχνείο Βιέννης. Διπλωματούχος Ανώτατης Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών

Επαγγελματική καριέρα:   ENECO SPLtd. Μοναδικός εταίρος – Διαχειριστής (1999 – έως σήμερα). ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. Μέτοχος – Γενικός Διευθυντής (2019 – 2022). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. Μέτοχος – Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος (2000 – 2019). Κ/Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. – ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. Δ/ντής έργων (1998 – ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. Εμπορικός διευθυντής (1997-). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ο.Ε. (1996-) Διεύθυνση Έργου «Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. Δ/ντής Τμήματος προμηθειών (1990 -). ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε. Οικιστικό συγκρότημα «ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ» (1989-). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε. Επίβλεψη H/M εγκαταστάσεων Εμπορικό Κέντρο «SPLENDID»(1988- ).TECHNOM GmbH Σχεδιασμός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων (1985-).

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ Α.Π.Ε., Αντιπρόεδρος.  Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδος (ΣΕΗΕ), Αντιπρόεδρος.  Μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος & Πανελληνίου Συλλόγου διπλωματούχων Μηχανολόγων – Μηχανικών

Συμμετοχή σε Αθλητική Διοίκηση:  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΡΑΤΕ

backtotop