ΠΑΡΙΣΙ 2024 - Ανακοίνωση για τη διαπίστευση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ΜΜΕ, χωρίς δικαιώματα μετάδοσης (ENR)

Wednesday, January 25, 2023 - 12:42

Η διαδικασία διαπίστευσης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ΜΜΕ, χωρίς δικαιώματα μετάδοσης (ENR) ξεκινά στις 26 Ιανουαρίου 2023 και λήγει στις 8 Μαρτίου 2023. Οι αιτήσεις διαπίστευσης είναι διαθέσιμες στο https://olympics.com/ioc/accred2024
Οι Οργανισμοί ENR θα έχουν την πλήρη ευθύνη να υποβάλουν αίτηση απευθείας στη ΔΟΕ για διαπίστευση εντός των απαιτούμενων προθεσμιών και τα καθυστερημένα αιτήματα δεν θα ληφθούν υπόψη. Η ΔΟΕ θα ενημερώσει τους επιτυχημένους οργανισμούς ENR τον Απρίλιο του 2023.