Η εφαρμογή Red Button για υποβολή ανώνυμης αναφοράς για χειραγωγημένους αγώνες

Wednesday, November 23, 2022 - 13:06

Η χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων θεωρείται ευρέως μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τον αθλητισμό σήμερα, καθώς υπονομεύει τις αξίες της ακεραιότητας, του ευ αγωνίζεσθαι και της ευγενούς άμιλλας.

Η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.) απορρέει από το άρθρο 13 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων (Σύμβαση Macolin) και αποτελεί το βασικότερο εργαλείο εφαρμογής της στη χώρα μας.

Σκοπός της είναι ο εθνικός συντονισμός των αρμόδιων φορέων, η διεθνής συνεργασία και η δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης προκειμένου να διασφαλισθεί η εφαρμογή των διατάξεων που ορίζονται στη Σύμβαση.

Χρησιμοποίησε την εφαρμογή Red Button για να υποβάλεις ανώνυμα την αναφορά σου