ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΟΕ

Sunday, January 17, 2021 - 13:06

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΟΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΟΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΟΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΟΕ 

ΚΩΔΙΚΑΣ Ε.ΦΙ.Π.ΗΔ.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΕΦ.Ι.Π.ΗΔ.

KANONIΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

KΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

OLYMPIC MOVEMENT CODE ON THE PREVENTION OF THE MANIPULATION OF COMPETITIONS

BASIC UNIVERSAL PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE WITHIN THE OLYMPIC MOVEMENT