Προκήρυξη - Διαγωνισμός

Friday, April 20, 2018 - 08:56

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, «για την ανάδειξη αναδόχου, που θα αναλάβει τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής»,

?> ?>