Διακήρυξη για τον ετήσιο καθαρισμό των εγκαταστάσεων της ΕΟΕ

Tuesday, April 25, 2017 - 10:37

Διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για τον ετήσιο συστηματικό καθαρισμό των Εγκαταστάσεων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής